Hier is extra hulp voor ouderen die een aanvulling nodig hebben in de vorm van assistentie op het gebied van zorg, communicatief of informatieve bezigheden. Hier kan een tijdsbesparing voor de begeleiding en vreugde worden toegevoegd voor alle partijen. Wij denken dat in Amy te hebben gevonden.

Amy is een robot die op specifieke doeleinden kan worden geprogrammeerd. Hiermee kan op verzoek met kennis en kunde van de gebruiker, specifieke wensen worden geprogrammeerd. Dit, om specifieke wensen te komen voor ieder doel en niveau.

Amy als Assistent

Hierdoor kan Amy assistentie verlenen om zowel individueel maar ook in een groep een vaste waarde te worden in lesprogramma’s. De assisterende rol zal een toegevoegde waarde hebben die voornamelijk de begeleiding ontlasten. Dat zal zowel in tijd als in kwaliteit van het verblijf in een recreatieruimte of andere ten goede komen. Tevens is er meer ruimte om synchroon diverse activiteiten te realiseren tijdens het verblijf van de cliënten. Denk aan geheugen, gezelschap, luisteren, spreken, verblijden, beeld en geluid etc.  Er zijn geen overbodige fysieke onderdelen zoals armen en benen om te programmeren.

Individuele begeleiding

Voor individuen is het mogelijk dat er trainingen worden verwerkt met sterke leerfactoren en tevens kunnen resultaten worden bijgehouden. De leerfactor heeft daarmee ook een grote ‘funfactor’ die al bewezen is in diverse toepassingen. Ook kan Amy ingezet wordt als een maatje. De werking van gezelschap is inmiddels bewezen en heeft een positieve uitwerking op mensen. Daarnaast is het een betrouwbare, geduldige en altijd vriendelijk gezelschap.

Ook is het mogelijk om, binnen de grenzen van normen en waarden als wel de privacy wetgeving, de robot in te zetten als oplettende en bewakende. Hiermee is de wens en werking natuurlijk van belang. Maar het is een extra oplettend oog voor de begeleiding.

De Nederlandse taal.

In principe kan Amy alles zeggen in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en in de toekomst nog meer talen. Er is geen sprake van logaritmen, zodat hij uit zichzelf onwenselijke activiteiten of uitspraken kan genereren. Aanstootgevende woorden, teksten of andere bijdragen kunne worden geblokkeerd evenals misbruik op veel fronten omdat de eindgebruiker bepaald wat er op komt. Het is van belang te weten dat de invloed van de begeleiding c.q. een leiding is die ingezet kan worden voor diverse programma’s.

Kwaliteit en registratie

Amy is in staat gezichtsherkenning te doen die kan worden gekoppeld aan het dossier van de gebruiker. De opslag hiervan kan op de bestaande methoden en hoeft niets te veranderen. Tevens is het mogelijk de resultaten automatisch vast te leggen. Ook kan hiermee de registratie op kwaliteitsniveau worden getoetst in ingezien.

Kennis en Kunde

De kennis en kunde ligt geheel bij de gebruiker. Allrobots zal alleen assisteren op technisch niveau. De programma’s worden digitaal aangeleverd en de levertijd van het op afstand in te brengen informatie kan binnen twee dagen worden verwerkt. Foutenherstel is daarbij nog sneller mogelijk. Alle technische onderdelen worden vanuit Nederland aangeleverd.

Amy   

 • Automatische antwoorden genereren
 • Voorlezen en hoorspelen
 • Geluidstrainingen en visuele spellen
 • Filmpjes en muziek , Youtube, muziek programma’s, communicatie via skype.
 • Sport en spel en activiteiten registratie
 • Quiz, vraag en antwoordt spelen
 • Muziek en luister opdrachten.
 • Spreken schrijven, schrijven en spreken.
 • Recepten en andere vormen van begeleiding
 • Gezichtsherkenning en resultaat registratie
 • Kwaliteit en resultaat registratie
 • Individuele en groeps- activiteiten.
 • Sport en spel, spellen, dictee etc.
amy robot met logo