Amy ‘de School assistent’ robot.

De tijdsdruk en de persoonlijke begeleiding van leerlingen staat voorop. Hiermee wordt een sterk punt in de klas benadrukt. Door mogelijkheden te gebruiken zal voor de docent en de leerling met plezier de lesstof worden doorgenomen.

amy robot met logo

Amy is een robot die op specifieke doeleinden kan worden geprogrammeerd. Hiermee kan op verzoek met kennis en kunde van de gebruiker, specifieke wensen worden geprogrammeerd. Dit, om tot een leerprogramma te komen voor ieder doel en niveau of gespecificeerd per leerling.

Leerkracht Assistent

Hierdoor kan Amy assistentie verlenen om zowel individueel maar ook in de klas een vaste waarde te worden in lesprogramma’s. De assisterende rol zal een toegevoegde waarde hebben die voornamelijk de leerkrachten zal ontlasten en de leerlingen zal motiveren. Dat zal zowel in tijd als in kwaliteit van het lesgeven ten goede komen. Tevens is er meer ruimte om synchroon diverse leerprogramma’s of bijscholing te realiseren tijdens lesuren. Denk aan leerachterstand , dyslectische aandoeningen, luistertoetsen, beeld en geluid.  Er zijn geen overbodige fysieke onderdelen zoals armen en benen te programmeren. Hierdoor is een grote tijdsbesparing te realiseren. Tevens kan het programmeren uit handen worden genomen.

Individueel lesgeven

De belasting voor de leerkracht ligt in het individuele aspect bij kinderen met diverse achtergronden. Zo kunnen er trainingen in worden verwerkt met sterke leerfactoren en tevens resultaten worden bijgehouden. De leerfactor heeft daarmee ook een grote ‘funfactor’ die al bewezen is in diverse toepassingen. De leerkracht kan zich op het klassikale concentreren.

Bescherming begeleiding.

Buiten de schoolprogramma’s om is het ook mogelijk om, binnen de grenzen van normen en waarden als wel de privacy wetgeving, de robot in te zetten als oplettende en bewakende hulpdienst. Het is een extra oplettend oog voor de leerkracht.

De Nederlandse taal.

In principe kan Amy alles zeggen in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en in de toekomst nog meer talen. Er is geen sprake van logaritme, zodat hij uit zichzelf activiteiten of uitspraken kan genereren. Aanstootgevende woorden, teksten of andere bijdragen kunnen worden geblokkeerd evenals misbruik op veel fronten omdat de docent bepaald wat er op komt. Het is de invloed van de school c.q. docent die bepaald wat de leidende factor is voor leer en lees programma’s.

Kwaliteit en registratie

Amy is in staat gezichtsherkenning te doen die kan worden gekoppeld aan het dossier van de leerling. De opslag hiervan kan op de bestaande methoden en hoeft niets te veranderen. Tevens is het mogelijk de resultaten automatisch vast te leggen. Ook kan hiermee de registratie op kwaliteitsniveau worden getoetst in ingezien.

Kennis en Kunde

De kennis en kunde ligt geheel bij de gebruiker. Allrobots kan assisteren op technisch niveau. De lesprogramma’s worden aangeleverd en de levertijd van het op afstand in te brengen informatie kan binnen twee dagen worden verwerkt. Voor de kwaliteit is foutenherstel is nog sneller mogelijk.

Alle technische onderdelen worden vanuit Nederland aangeleverd.

Amy  ‘School assistent’ robot 

 • Automatische antwoorden genereren
 • Voorlezen en hoorspelen
 • Geluidstrainingen en visuele spelletjes
 • Dyslectische en dyscalculie  trainingen
 • Quiz, vraag en antwoordt spelen
 • Topografie en Geschiedenis lessen
 • Spreken schrijven, schrijven en spreken.
 • Gezichtsherkenning en resultaat registratie
 • Kwaliteit en resultaat registratie                          
 • Individuele en groeps- activiteiten.
 • Sport en spel, spellen, dictee.
 • Muziek en luister opdrachten.